Evangelisch Lutherse Gemeente / Zwanenkerk

De Lutherse gemeente dankt haar onstaan aan het feit dat Zierikzee een belangerijke koopvaardijvloot had. Op de schepen voeren veel Scandinaviërs, die Luthers waren. Aanvankelijk kwamen zij bij elkaar in een herberg aan de Verrenieuwstraat. Uit deze kleine groep onstond een gemeente die in 1713 een kerkgebouw toe kreeg gewezen. De huidige vorm kreeg het kerkgebouw in 1755.
Vandaag is 'De Zwanenkerk' een kleine gemeenschap van christenen die in de lutherse traditie van vrijheid en openheid een levende gemeenschap vormt. Ze wordt ook wel eens de 'zingende kerk' genoemd, omdat het zingen in de dienst, zoals dat tot uitdrukking komt in de wisselzang tussen voorganger en gemeente, een wezenlijk deel van de kerkdienst is. Wij zoeken in onze diensten en activiteiten de ontmoeting met U.

Gat van West-Noord-Westen 1
4301DB Zierikzee

Bezoek onze website

Evangelisch Lutherse Gemeente / Zwanenkerk
Evangelisch Lutherse Gemeente / Zwanenkerk

De Lutherse gemeente dankt haar onstaan aan het feit dat Zierikzee een belangerijke koopvaardijvloot had. Op de schepen voeren veel Scandinaviërs, die Luthers waren. Aanvankelijk kwamen zij bij elkaar in een herberg aan de Verrenieuwstraat. Uit deze kleine groep onstond een gemeente die in 1713 een kerkgebouw toe kreeg gewezen. De huidige vorm kreeg het kerkgebouw in 1755.
Vandaag is 'De Zwanenkerk' een kleine gemeenschap van christenen die in de lutherse traditie van vrijheid en openheid een levende gemeenschap vormt. Ze wordt ook wel eens de 'zingende kerk' genoemd, omdat het zingen in de dienst, zoals dat tot uitdrukking komt in de wisselzang tussen voorganger en gemeente, een wezenlijk deel van de kerkdienst is. Wij zoeken in onze diensten en activiteiten de ontmoeting met U.

Gat van West-Noord-Westen 1
4301DB Zierikzee

Bezoek onze website